Carmel

14 tekstów – auto­rem jest Car­mel.

Po­wie­działam Ci...I co? I tak uważasz mnie za zwykłą dziew­czynę, która NIC dla Ciebie nie znaczy! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2011, 20:07

Gdy pat­rzę na Ciebie dos­trze­gam coś cu­dow­ne­go, jed­nak gdy ty pat­rzysz na mnie nie dos­trze­gasz nic po za zwykłą dziewczyną... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 kwietnia 2011, 20:43

To nie tak, że jes­tem zła. Ty po pros­tu nie zasłużyłeś by poz­nać moją słodycz. ;** 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 marca 2011, 18:19

Naj­bar­dziej bo­li świado­mość, że już nig­dy nie będzie jak dawniej... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 marca 2011, 19:46

Nie cze­kaj na od­po­wied­ni mo­ment, wy­bierz go i uczyń go odpowiednim. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 marca 2011, 20:45

Szczęśli­wy nie jest ten kto ma wszys­tko, szczęśli­wy jest ten, kto pot­ra­fi do­cenić to co ma ! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 lutego 2011, 17:19

Na­wet jed­no głupie słowo pot­ra­fi spra­wić nieopi­saną ra­dość gdy usłyszę je właśnie od Ciebie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lutego 2011, 19:38

Wiesz...ja tyl­ko udaję, że nie jest mi przykro.


*W ser­cu czuję kom­pletną pustkę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 lutego 2011, 21:46

Korzys­tajmy z dnia tak jak­by był to os­tatni dzień nasze­go życia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 stycznia 2011, 19:31

Pat­rzysz na mnie a myślisz o innej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 stycznia 2011, 14:38

Carmel

Carmel

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność